Hoe help ik mijn kind met ...

Zelfvertrouwen… hoe help ik mijn kind hierbij

Het gevoel van zelfvertrouwen dat je kind heeft kan van dag tot dag verschillen. Dat komt doordat kinderen hun zelfvertrouwen vaak baseren op oncontroleerbare factoren die buiten henzelf liggen (hoe zijn mijn prestaties ten opzichte van een ander). Jij kan je kind helpen zijn zelfvertrouwen te baseren op factoren waar hij wel invloed op heeft.

1. Waardeer inzet, hard werk en doorzettingsvermogen.

2. Kijk samen naar het proces waar je kind inzit. Wat heeft je kind afgesproken met zijn trainer? Aan welke taken en doelen werkt hij? Prijs je kind als hij zichzelf heeft verbeterd.

3. Prijs je kind ook als hij nieuwe dingen durft uit te proberen al gaat dat niet meteen goed.

4. Draag uit dat fouten horen bij het leerproces. Durf zelf ook fouten te maken. Geef ze toe en lach er samen om.

5. Laat je kind succeservaringen opdoen. Elke stap vooruit is er één!

Anouk van den Berg, SPORTPSYCHOLOOG VSPN®