Werkwijze

Wanneer je interesse hebt in mentale begeleiding vindt er allereerst een kennismakingsgesprek plaats.  Besproken wordt wat Mooost voor je kan betekenen. Ook worden onderlinge verwachtingen uitgesproken. Niet onbelangrijk: dit eerste gesprek is ook bedoeld om te kijken of het klikt.
 

basket

 

Een individueel traject start met een uitgebreide intake met de mogelijkheid tot een Sport Psychologische Analyse. Hierna wordt een plan van aanpak opgesteld, waarin de doelen staan omschreven. 

 

Tijdens de sessies die volgen, krijg je verschillende vaardigheden aangeleerd. De sessies worden met tussenpozen van enkele weken gepland, zodat je de tijd hebt om de vaardigheden in de praktijk te oefenen. 
 

Tussentijds en na afloop van het traject wordt er geëvalueerd. Zitten we nog op de goede weg? Hoe bevalt de samenwerking? Hoe kun je de geleerde vaardigheden in de toekomst blijven gebruiken?