Algemeen

Wat is sportplezier?

Uit verschillende onderzoeken komt steevast hetzelfde beeld naar voren: kinderen sporten voor hun plezier. Het omgekeerde geldt ook: de voornaamste reden voor kinderen om te stoppen met sport is als het ze geen plezier meer geeft. Voor de volledigheid zijn dit de redenen die kinderen geven voor hun sportdeelname:

  1. Plezier
  2. Lekker bewegen
  3. Vrienden maken
  4. Leren
  5. Fit voelen
  6. Winnen

Wat wordt nu precies verstaan onder sportplezier? Het is meer dan sporten voor de gezelligheid en ontspanning. Het omvat ook verschillende psychologische facetten. Kinderen ervaren sportplezier als ze de vrijheid hebben om eigen keuzes te maken, de ruimte krijgen om fouten te mogen maken en waardering krijgen ongeacht hun spelniveau of uitslag van de wedstrijd.

Daarnaast hebben sportplezier en intrinsieke motivatie veel met elkaar gemeen. Sporten voor de sport. Uit liefde voor het spelletje. Omdat het zo’n mooie en fijne bezigheid is. Intrinsieke motivatie kun je zien als het heilige vuur dat binnenin een sporter brandt. Hij sport omdat hij het zelf wil. Niet vanwege prijzen, geld, aandacht, status, het plezieren van ouders of het tevreden houden van de coach. Dit zijn allemaal externe drijfveren die zorgen voor een extrinsieke motivatie.

Vrijwel alle sporters zijn extrinsiek gemotiveerd. Ze willen winnen en het beter doen dan anderen. Het gaat erom daarnaast óók intrinsiek gemotiveerd te zijn. Dat lukt als sporters zich richten op hun eigen groei en ontwikkeling (in plaats van alleen het resultaat) en zaken waar zij invloed op hebben, zoals inzet en doorzettingsvermogen.

Anouk van den Berg, SPORTPSYCHOLOOG VSPN®