Hoe help ik mijn kind met ...

Zelfvertrouwen… hoe help ik mijn kind hierbij

Het gevoel van zelfvertrouwen dat je kind heeft kan van dag tot dag verschillen. Dat komt doordat kinderen hun zelfvertrouwen vaak baseren op oncontroleerbare factoren die buiten henzelf liggen (hoe zijn mijn prestaties ten opzichte van een ander). Jij kan je kind helpen zijn zelfvertrouwen te baseren op factoren waar hij wel invloed op heeft.

1. Waardeer inzet, hard werk en doorzettingsvermogen.

2. Kijk samen naar het proces waar je kind inzit. Wat heeft je kind afgesproken met zijn trainer? Aan welke taken en doelen werkt hij? Prijs je kind als hij zichzelf heeft verbeterd.

3. Prijs je kind ook als hij nieuwe dingen durft uit te proberen al gaat dat niet meteen goed.

4. Draag uit dat fouten horen bij het leerproces. Durf zelf ook fouten te maken. Geef ze toe en lach er samen om.

5. Laat je kind succeservaringen opdoen. Elke stap vooruit is er één!

Anouk van den Berg, SPORTPSYCHOLOOG VSPN®

Voor sporters

Hoe vergroot ik mijn zelfvertrouwen?

Je beste spel speel je met zelfvertrouwen. Na een overwinning krijgt je zelfvertrouwen een boost. Maar winnen is niet de enige manier om je zelfvertrouwen te versterken. Gelukkig maar, want verliezen doe je ook. In dit blog lees je 3 tips om je zelfvertrouwen te vergroten.

1. Ken je kwaliteiten

Breng allereerst je kwaliteiten in kaart. Neem alle onderdelen van je sport mee: techniek, fysiek, tactiek en mentaal. Vraag ook eens aan je trainer of een teamgenoot welke kwaliteiten hij of zij bij jou ziet. Schrijf ze op en spreek je kwaliteiten hardop uit (dan wordt het gevoel sterker). Doe de lijst in je sporttas of plak hem op je kamerdeur. Mocht je zelfvertrouwen de komende tijd aan het wankelen worden gebracht, dan kan de lijst jouw kwaliteiten in herinnering brengen.  

2. Train je sterke punten

Vervolgens is het zaak om je kwaliteiten te ontwikkelen door er veel op te trainen. Het ligt voor de hand om in je trainingen aandacht te besteden aan je zwakke(re) punten. Die wil je immers verbeteren om een completere speler te worden. Maar vergeet ook je wapens niet! Je sterke punten zijn de bouwstenen van je zelfvertrouwen. Daarmee win je wedstrijden. Bovendien is het trainen van je kwaliteiten veel leuker dan het eindeloos oefenen van die lastige techniek die je maar niet onder de knie kunt krijgen.

3. Kijk naar wat er goed gaat

Veel sporters zijn kampioen zwart-kijken. Na een wedstrijd kunnen ze met gemak een hele waslijst aan fouten en verbeterpunten opsommen. Het is prima om kritisch te zijn op de onderdelen van je spel die (nog) niet goed gaan. Het helpt je om jezelf te ontwikkelen. Maar geef op z’n minst evenveel aandacht aan de dingen die wel zijn gelukt. Je missers zijn niet belangrijker dan je winners. Juist het tegendeel is waar om een sterk zelfvertrouwen te ontwikkelen. Sta daarom bewust stil bij de dingen die wel goed gaan. Zet je mooiste actie van de wedstrijd in het zonnetje door hem nog eens te herbeleven. En nog eens. Geef aandacht aan de kleinste successen. Bijvoorbeeld als je minder fouten hebt gemaakt dan de vorige wedstrijd. Vooruitgang! Of als je voor het eerst de rol van aanvoerder op je hebt genomen, al ging dat niet vlekkeloos. Groei!

Doe je voordeel met bovengenoemde tips en ga met meer zelfvertrouwen je wedstrijden in. Succes!

Anouk van den Berg, SPORTPSYCHOLOOG VSPN®