Trainers

Mooost geeft trainers inzicht in de mentale kant van sport. Hoe kan je als trainer bijdragen aan het plezier en zelfvertrouwen van je pupillen? Wat is nodig voor een optimale prestatie? En onder welke omstandigheden functioneer je zelf het beste?

In een individueel coach-de-coach traject staat de persoonlijke vraag van de trainer centraal. Het observeren en bijwonen van trainingen is onderdeel van de begeleiding.

vlag


“Ik heb geleerd hoe ik mijn team kan motiveren; ook na verlies.”