Hoe help ik mijn kind met ...

Zelfvertrouwen… hoe help ik mijn kind hierbij

Het gevoel van zelfvertrouwen dat je kind heeft kan van dag tot dag verschillen. Dat komt doordat kinderen hun zelfvertrouwen vaak baseren op oncontroleerbare factoren die buiten henzelf liggen (hoe zijn mijn prestaties ten opzichte van een ander). Jij kan je kind helpen zijn zelfvertrouwen te baseren op factoren waar hij wel invloed op heeft.

1. Waardeer inzet, hard werk en doorzettingsvermogen.

2. Kijk samen naar het proces waar je kind inzit. Wat heeft je kind afgesproken met zijn trainer? Aan welke taken en doelen werkt hij? Prijs je kind als hij zichzelf heeft verbeterd.

3. Prijs je kind ook als hij nieuwe dingen durft uit te proberen al gaat dat niet meteen goed.

4. Draag uit dat fouten horen bij het leerproces. Durf zelf ook fouten te maken. Geef ze toe en lach er samen om.

5. Laat je kind succeservaringen opdoen. Elke stap vooruit is er één!

Anouk van den Berg, SPORTPSYCHOLOOG VSPN®

Hoe help ik mijn kind met ...

Omgaan met wedstrijdspanning… hoe help ik mijn kind hierbij

Het spelen van wedstrijden kan bij kinderen spanning oproepen. Kan ik het wel? Doe ik het wel goed? Je kan je kind op een aantal manieren helpen om met deze gevoelens van angst en stress om te gaan.

1. Erken de gevoelens die je kind heeft. Luister naar hem als hij erover wil praten. Misschien sluit hij zich eerst voor je af en laat hij je niet meteen toe. Maar wees beschikbaar. Zodat je kind altijd met zijn verhaal bij je terecht kan.

2. Leg uit dat de sensaties in zijn lijf een normale, natuurlijke uiting zijn van het lichaam om zich voor te bereiden op de wedstrijd.

3. Praat over “gezonde zenuwen”. Vertel je kind dat hij ook spanning nodig heeft om goed te kunnen presteren. Het houdt hem scherp en alert. Omarm de spanning, zonder het leuk te vinden.

4. Ga samen opzoek naar voorbeelden van bekende topsporters / artiesten die ook last hebben van wedstrijdspanning. Die zijn er genoeg. Iedereen is wel eens zenuwachtig of gespannen. Je kan ook een voorbeeld geven uit eigen ervaring. Denk hierbij aan een sollicitatiegesprek, presentatie of ander prestatiemoment. Laat je kind inzien dat je ook mét spanning een goede prestatie kunt neerzetten.

5. Ontdek samen wat helpt om je kind te laten ontspannen of af te leiden van de spanning. Dat kan zijn een ademhalingsoefening, luisteren naar muziek of een wandeling met de hond.

Anouk van den Berg, SPORTPSYCHOLOOG VSPN®