Home

Blogs

Hier vind je korte, inspirerende blogs over verschillende thema’s uit de sportpsychologie. Elk blog bevat concrete tips die je direct in de praktijk kunt toepassen.

Op deze pagina vind je per categorie de meest gelezen blogs. Wil je alle blogs op een rij? Klik op de blauwe knop van een categorie naar keuze.

Algemeen

Wat is sportplezier?

Uit verschillende onderzoeken komt hetzelfde beeld naar voren: kinderen sporten voor hun plezier. Het omgekeerde geldt ook: de voornaamste reden voor kinderen om te stoppen is als het ze geen plezier meer geeft. Lees meer

Voor sportouders

Zelfvertrouwen… hoe help ik mijn kind hierbij

Het gevoel van zelfvertrouwen dat je kind heeft kan van dag tot dag verschillen. Dat komt doordat kinderen hun zelfvertrouwen vaak baseren op oncontroleerbare factoren die buiten henzelf liggen. Lees meer

Omgaan met wedstrijdspanning… hoe help ik mijn kind hierbij

Het spelen van wedstrijden kan bij kinderen spanning oproepen. Kan ik het wel? Doe ik het wel goed? Je kan je kind op een aantal manieren helpen met deze gevoelens van angst en stress om te gaan. Lees meer

Ouders langs de lijn: de emoties van een toeschouwer

Kinderen hebben een zesde zintuig voor de reactie van hun ouders langs de lijn. Zowel voor de verbale als non-verbale reacties. Ze horen elk zuchtje en zien iedere opgetrokken wenkbrauw na een gemiste kans of fout. Lees meer

Voor sporters

Hoe pak ik mijn focus terug als ik ben afgeleid?

Er zijn vele afleiders die je tijdens een wedstrijd uit je concentratie kunnen halen. Op de eerste plaats de externe afleiders, zoals het weer, het publiek, de tegenstander of het materiaal. Dan zijn er nog de interne afleiders zoals je fysieke gesteldheid, emoties en niet te vergeten je gedachten. Lees meer

Hoe vergroot ik mijn zelfvertrouwen?

Je beste spel speel je met zelfvertrouwen. Na een overwinning krijgt je zelfvertrouwen een boost. Maar winnen is niet de enige manier om je zelfvertrouwen te versterken. Gelukkig maar, want verliezen doe je ook. In dit blog lees je 3 tips om je zelfvertrouwen te vergroten. Lees meer


Het eerste blog dat ik schreef gaat natuurlijk over de missie van MOOOST: sportplezier. Wat is het precies? En wat hebben sportplezier en intrinsieke motivatie met elkaar gemeen? Je leest het hieronder.