Blogs

Home

Blogs

Hier vind je korte, inspirerende blogs over verschillende thema’s uit de sportpsychologie. Elk blog bevat concrete tips die je direct in de praktijk kunt toepassen.

Op deze pagina vind je per categorie de meest gelezen blogs. Wil je alle blogs op een rij? Klik op de blauwe knop van een categorie naar keuze.

Algemeen

Wat is sportplezier?

Uit verschillende onderzoeken komt hetzelfde beeld naar voren: kinderen sporten voor hun plezier. Het omgekeerde geldt ook: de voornaamste reden voor kinderen om te stoppen is als het ze geen plezier meer geeft. Lees meer

Voor sportouders

Zelfvertrouwen… hoe help ik mijn kind hierbij

Het gevoel van zelfvertrouwen dat je kind heeft kan van dag tot dag verschillen. Dat komt doordat kinderen hun zelfvertrouwen vaak baseren op oncontroleerbare factoren die buiten henzelf liggen. Lees meer

Omgaan met wedstrijdspanning… hoe help ik mijn kind hierbij

Het spelen van wedstrijden kan bij kinderen spanning oproepen. Kan ik het wel? Doe ik het wel goed? Je kan je kind op een aantal manieren helpen met deze gevoelens van angst en stress om te gaan. Lees meer

Ouders langs de lijn: de emoties van een toeschouwer

Kinderen hebben een zesde zintuig voor de reactie van hun ouders langs de lijn. Zowel voor de verbale als non-verbale reacties. Ze horen elk zuchtje en zien iedere opgetrokken wenkbrauw na een gemiste kans of fout. Lees meer

Voor sporters

Hoe pak ik mijn focus terug als ik ben afgeleid?

Er zijn vele afleiders die je tijdens een wedstrijd uit je concentratie kunnen halen. Op de eerste plaats de externe afleiders, zoals het weer, het publiek, de tegenstander of het materiaal. Dan zijn er nog de interne afleiders zoals je fysieke gesteldheid, emoties en niet te vergeten je gedachten. Lees meer

Hoe vergroot ik mijn zelfvertrouwen?

Je beste spel speel je met zelfvertrouwen. Na een overwinning krijgt je zelfvertrouwen een boost. Maar winnen is niet de enige manier om je zelfvertrouwen te versterken. Gelukkig maar, want verliezen doe je ook. In dit blog lees je 3 tips om je zelfvertrouwen te vergroten. Lees meer


Het eerste blog dat ik schreef gaat natuurlijk over de missie van MOOOST: sportplezier. Wat is het precies? En wat hebben sportplezier en intrinsieke motivatie met elkaar gemeen? Je leest het hieronder.

Algemeen

Wat is sportplezier?

Uit verschillende onderzoeken komt steevast hetzelfde beeld naar voren: kinderen sporten voor hun plezier. Het omgekeerde geldt ook: de voornaamste reden voor kinderen om te stoppen met sport is als het ze geen plezier meer geeft. Voor de volledigheid zijn dit de redenen die kinderen geven voor hun sportdeelname:

  1. Plezier
  2. Lekker bewegen
  3. Vrienden maken
  4. Leren
  5. Fit voelen
  6. Winnen

Wat wordt nu precies verstaan onder sportplezier? Het is meer dan sporten voor de gezelligheid en ontspanning. Het omvat ook verschillende psychologische facetten. Kinderen ervaren sportplezier als ze de vrijheid hebben om eigen keuzes te maken, de ruimte krijgen om fouten te mogen maken en waardering krijgen ongeacht hun spelniveau of uitslag van de wedstrijd.

Daarnaast hebben sportplezier en intrinsieke motivatie veel met elkaar gemeen. Sporten voor de sport. Uit liefde voor het spelletje. Omdat het zo’n mooie en fijne bezigheid is. Intrinsieke motivatie kun je zien als het heilige vuur dat binnenin een sporter brandt. Hij sport omdat hij het zelf wil. Niet vanwege prijzen, geld, aandacht, status, het plezieren van ouders of het tevreden houden van de coach. Dit zijn allemaal externe drijfveren die zorgen voor een extrinsieke motivatie.

Vrijwel alle sporters zijn extrinsiek gemotiveerd. Ze willen winnen en het beter doen dan anderen. Het gaat erom daarnaast óók intrinsiek gemotiveerd te zijn. Dat lukt als sporters zich richten op hun eigen groei en ontwikkeling (in plaats van alleen het resultaat) en zaken waar zij invloed op hebben, zoals inzet en doorzettingsvermogen.

Anouk van den Berg, SPORTPSYCHOLOOG VSPN®