Mooost

Mooost is de sportpsychologiepraktijk van Anouk van den Berg. Mooost geeft mentale begeleiding aan sporttalenten. Sporters zeggen vaak: “Op de training lukt het wel, maar tijdens een wedstrijd komt het er niet uit!” Frustrerend wanneer je onder je niveau presteert.

Mooost geeft jonge sporters inzicht in zichzelf en de mentale kant van hun sport. Sporters krijgen vaardigheden aangeleerd die hen helpen zich goed te voelen en de goede dingen te denken. Zo kan een sporter laten zien wat hij in zich heeft!

Voor het leveren van een topprestatie is ook de omgeving van het sporttalent van groot belang. Daarom begeleidt Mooost ook trainers en adviseert zij ouders.


Video: wat is sportpsychologie?

Zie én voel wat sportpsychologie is.

Voor meer video’s verwijs ik je naar het MOOOST YouTube kanaal of klik op de button bij contact.

Blog mindset: Denk als een kikker

Uitdagingen en fouten maken horen bij sport. De manier waarop een sporter met uitdagingen en fouten omgaat, is bepalend voor zijn ontwikkeling. De mindset van een sporter is hierbij van belang. De mindset is de manier waarop een sporter denkt en tegen een situatie aankijkt. Sporters kunnen op twee manieren op een uitdaging of fout reageren.

In de eerste plaats is er de groep sporters die fouten wil vermijden. In hun ogen is een fout een toonbeeld van zwakte. Uitdagingen worden uit de weg gegaan. Immers; bij het doen van nieuwe of moeilijke dingen is de kans op het maken van een fout groter. Deze sporters blijven liever op bekend terrein. Ze doen vooral dingen die ze al goed kunnen en die weinig moeite kosten. Ze hebben de overtuiging dat hun vaardigheden, sterk of zwak, vastliggen. Ze zijn wie ze zijn. Deze groep sporters heeft een vaste mindset. Ze zijn net als een luiaard, die hoog en veilig op zijn gemakje in een boom blijft zitten.

kikker-voetbal
Dan is er de groep sporters die een fout als een leermoment beschouwt. Zij gaan een uitdaging aan, omdat zij inzien dat dat hen verder helpt. Ze hebben de overtuiging dat ze beter kunnen worden. Dat hun minder goede vaardigheden zich kunnen ontwikkelen. Ze zijn zich er tevens van bewust dat dat niet vanzelf gebeurt. Verandering vraagt tijd en vergt inzet. Deze groep sporters heeft een groeimindset. Het zijn net kikkers, die zich ontwikkelen van kikkerdril naar kikkervisje tot volwassen kikker.

Sporters met een groeimindset ontwikkelen zich niet alleen meer ten opzichte van hun collega’s met een vaste mindset. Hun zelfvertrouwen is doorgaans groter en sterker. Ze staan positiever tegenover het leren van nieuwe dingen. “Ik kan dit NOG niet”, in plaats van “Ik kan dit TOCH niet”. Ze kunnen beter met fouten omgaan. Ze realiseren zich dat het maken van fouten ze een stap verder brengt. En omdat ze zichzelf vooruit zien gaan, groeit hun zelfvertrouwen weer.

Om een groeimindset te ontwikkelen is lef en doorzettingsvermogen nodig. Lef om uitdagingen aan te gaan, nieuwe dingen te proberen en fouten te durven maken. Doorzettingsvermogen om te blijven oefenen, ook als iets niet meteen lukt. Leren gaat met vallen en opstaan.

Ouders en trainers kunnen een groeimindset bevorderen door het aangaan van uitdagingen te stimuleren en fouten als onderdeel van het leerproces te zien. Een fout is eigenlijk een bron van informatie om het de volgende keer beter te doen. Van onschatbare waarde dus! Fouten maken mag, nee moet. Want zonder fouten geen ontwikkeling.