Mooost

Mooost is de sportpsychologiepraktijk van Anouk van den Berg. Mooost geeft mentale begeleiding aan sporttalenten. Sporters zeggen vaak: “Op de training lukt het wel, maar tijdens een wedstrijd komt het er niet uit!” Frustrerend wanneer je onder je niveau presteert.

Mooost geeft jonge sporters inzicht in zichzelf en de mentale kant van hun sport. Sporters krijgen vaardigheden aangeleerd die hen helpen zich goed te voelen en de goede dingen te denken. Zo kan een sporter laten zien wat hij in zich heeft!

Voor het leveren van een topprestatie is ook de omgeving van het sporttalent van groot belang. Daarom begeleidt Mooost ook trainers en adviseert zij ouders.


Video: wat is sportpsychologie?

Zie én voel wat sportpsychologie is.

Voor meer video’s verwijs ik je naar het MOOOST YouTube kanaal of klik op de button bij contact.